AJAX MEETING 24/02/2000


Ajax bestuur geeft uitleg over het huidige beleid


Ajax wilde communiceren met de supporters

Aanwezig (vlnr) Jan Wouter, Frank Kales en Hennie Henrichs

De niet-uitgenodigde belangstellende konden via internet rechtstreek meeluisteren

De microfoon... roept u maar

In de pauze kon er ook volop gediscuseerd worden

I.t.t. vorig jaar dit keer geen afwijkende en nietszeggende antwoorden

Erol Erdogan leidde de discusie en kondigde helaas te vroeg (na zo'n 2,5 uur) het einde aan

Na afloop waren de heren nog volop aanspreekbaar

Frank Kales kan nog lachen

Jan was ook openlijk

Zo'n 40 genodigden in de perskamer

Rond 22.15 werd er echt een einde aan gemaakt


Met dank aan Frank Kales voor de toestemming om toch enkele foto's te mogen nemen.

Voor een verslag van deze avond verwijzen we je naar de officiele Ajax-site waar vrijdagmiddag een samenvatting te zien zal zijn. Naar onze eigen mening is dit soort avonden zeker nuttig, al is het alleen maar dat beide partijen kunnen horen hoe over elkaar gedacht wordt, en wij juichen een volgende bijeenkomst dan ook zeker toe.2000 by ReMePro
TERUG NAAR INDEX AJAX FOTO SIDE

Mocht je jezelf herkennen op een van deze foto's en daarom de foto van internet af willen of jezelf onherkenbaar gemaakt zien,
stuur ons dan een e-mail en e.e.a. zal zo snel mogelijk worden uitgevoerd.
Belastende foto's zullen bij voorbaat onherkenbaar gemaakt of niet geplaatst worden.